Després de la guerra de Bòsnia (1992-1995), el país es veu immers en una crisi econòmica i social, un país dividit en dos, la Federació Croata Musulmana i la República Srpska. Bòsnia i Hercegovina ha viscut massacres, crims de guerra, violacions dels drets humans i la gran deterioració física i moral del territori.

Però com viu un país després d’una guerra? Quins són els obstacles que les generacions posteriors a la guerra viuen actualment? Com es trasllada aquest sentiment d’una generació a una altre?

“Unlived War” vol plasmar la realitat actual dels joves croats, musulmans i serbis que viuen a la desmembrada Bòsnia i Hercegovina. Quin és el llegat moral, emocional, econòmic i social que ha deixat el conflicte a aquests joves nascuts just després de la guerra.  Quina perspectiva de futur veuen per ells mateixos, en el seu país, a la reconciliació entre cultures  o simplement la dissolució total de les relacions entre ètnies.


ENGLISH

After Bosnia’s war (1992 -1995), the country have been submitted to an economic and social crisis, as well as remaining divided in two, the Croatian Muslim Federation and the Srpska Republic. A fact that turned into a real difficulty for the normalization of life into the long post-war period.

Bosnia-Herzegovina has suffered a lot of massacre, war crime, violations of the human rights and the great physical and moral deterioration of the territory.

How did Bosnia live after the violent war? What are the obstacles that the generation from the post-war are facing today? The feelings of rejection to the neighbouring countries of their families,  that suffered the war, still persist? Is this feeling being transferred to the generation born just after the war? How and which was the first contact with some memories or feelings caused by the war?

“Unlived War” wants to capture the actual reality of the young Croatians, Muslims and Serbians, born just after the end of the war, that are living in a divided Bosnia because of the conflict. What is the moral, emotional, economic and social legacy that they actually have?  What perspectives of the future do they see for them, their country and the reconciliation between cultures, or if it already exists?