Sessió fotogràfica a Pau Costa, pintor i artista visual. Format en pintura i arts aplicades al mur. 

· Instagram ·