Sessió fotogràfica a Pau Costa, pintor i artista visual. Format en pintura i arts aplicades al mur.  · Instagram ·