Dependence

A vegades les coses més pròximes, a causa de la quotidianitat, són les que passen més desapercebudes. Però hi són. Hi ets dins. Fa 10 anys que treballo en l’àmbit de la discapacitat i no ha estat fins ara que he tingut la necessitat de plasmar aquesta realitat dins la sèrie de fotografies que us presento.

Són protagonistes d’aquest reportatge persones amb paràlisi cerebral, que en el seu dia a dia necessiten ajuda per dur a terme les seves necessitats més bàsiques.

Coses tan simples i automatitzades a la nostra vida, que deixem de valorar un cop són apreses i interioritzades, si som capaços de fer-les. Aixecar un braç, moure les cames, rentar-se les dents, menjar …

Dependence, mostra la contraposició del significat de la paraula. Moments, situacions i espais, de reflexió, soledat i alegria. On la discapacitat passa a un segon terme. On no és necessària la presència d’una persona aliena a ells. On se senten lliures.

El lloc on he realitzat aquest reportatge és el Centre Esclat Marina, que forma part de l’Associació Esclat, especialitzat en la paràlisis cerebral. Aquest centre residencial és pioner i innovador en filosofia, instal·lacions i serveis.


ENGLISH

A new project of cerebral palsy and the daily life of these persons requiring help to do their basic necessities. Sometimes close things, because of the daily, are more unnoticed. But they exist. We are in. Ten years ago I started to work in the area of the disability and until now I didn’t have the need to teach this reality inside the series of photographies that I present to you.

They are protagonists of this series persons with cerebral palsy, that in their daily they require help to do their basic necessities.

Simple and automatic things of our current life that we stop valuing once learned and internalized if we are capable of realizing them. To raise an arm, to move the legs, clean up the teeth, eat…

Dependence shows the contraposition of the sense of the word. Moments, situations and spaces, of reflection, loneliness and happiness where the disability goes on a second term. Where is not necessary the presence of an external person helping them. Where they feel free.

The site where I have realized this article is the Centre Esclat Marina, that takes part of the Associació Esclat, specialized in cerebral palsy. This residential center is pioneering and innovative in philosophy, facilities and services.